iskolavaro_2018

iskolavaro_2018_2

INFORMÁCIÓK!

Figyelem!

ebéd számla:                              12010501-00144412-00300005

alapítványi támogatás számla: 12010501-00144412-00100001

Kedves Szülők!

Az ebédbefizetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Tanulóink számára – térítési díj ellenében – napi egy főétkezést, meleg ebédet tudunk biztosítani. Az étkezést a tanuló szüleinek meg kell rendelnie, amely az étkezési térítési díj befizetésével történik.

Az ebédbefizetés időpontjai: 2017. aug. 7-8-9-én 8-14 óráig.

Az étkezési napok száma: 20 nap (szept. 4-29-ig)

Az ebéd teljes áron 546.- Ft/nap, 20 napra 10.920.- Ft. Az 50 %-os kedvezményre jogosultak napi 273.- Ft-ot fizetnek, ami 20 napra 5.460.- Ft.

50%-os kedvezményre jogosultak a sajátos nevelési igényű tanulók, a tartósan beteg és a három vagy több gyermekes családban élők. Az SNI tanulók kivételével a kedvezmény érvényesítéséhez igazolni kell a jogosultságot. A tartós betegséget 3 hónapnál nem régebbi orvosi igazolással vagy a magasabb összegű családi pótlékról szóló MÁK határozattal, a nagycsaládosok szintén 3 hónapnál nem régebbi MÁK határozattal, vagy a családtámogatás összegéről szóló bankbizonylattal, illetve postai szelvény bemutatásával tudják igazolni.

100 %-os kedvezményre a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők jogosultak. Ezt önkormányzati határozattal kell igazolni. Az igazolásokat szíveskedjenek a befizetés alkalmával bemutatni, vagy elektronikus úton megküldeni. Akinek a befizetéskor még, vagy már nincs érvényes igazolása, egy külön nyomtatványon nyilatkozik a jogosultság fennállásáról. Ez esetben az igazolás bemutatásának végső határideje szeptember 15.

A diétás étkezést igénylő gyermekeknek a fentieken túl szakorvosi javaslat, de legalább házi gyermekorvosi javaslat bemutatása is szükséges.

Kérjük, hogy befizetéseiket lehetőség szerint a megadott napokon szíveskedjenek teljesíteni. Az ebéddel együtt lehet fizetni a nyári alapítványi támogatást és a rajz-technika eszközökre a 4000.- Ft-ot. Akiknek a fenti időpontok esetleg nem megfelelőek, pótbefizetésre lesz lehetőségük augusztus 21-én és 22-én 8-14 óra között.

Az ebédrendeléshez tudnunk kell a pontos létszámot, ezért kérem, hogy aki nem kívánja igénybe venni az iskolai étkeztetést, legkésőbb aug. 24-ig írásban jelezze. Aki az elmúlt tanévben nem kért ebédet, de most megint igényelné, erről is kérek értesítést.

Az ebédet továbbra is lehet átutalással fizetni a Megérted Alapítvány Laborc Általános Iskola nevű 12010501-00144412-00300005 számú bankszámlájára.

Még egyszer emlékeztetőül: az első tanítási nap szeptember 4. hétfő, 8-12-ig.

További szép nyarat!

Üdvözlettel: Pásztor Éva iskolatitkár

 

Figyelem!

ebéd számla:                              12010501-00144412-00300005

alapítványi támogatás számla: 12010501-00144412-00100001

 

 

Contact Us