Általános iskolánk 2007 szeptembere óta működik Óbudán a Megérted Alapítvány fenntartásában.

Iskolánk egy olyan gyermekközpontú, humánus közösség, ahol a gyermekek fizikai, érzelmi és szellemi biztonsága pedagógiai munkánk legalapvetőbb kiindulása.

Iskolánk a közoktatás szerves részeként átjárható az ország általános iskoláival, de szemléletében, módszereiben, feltételeiben alternatívát nyújt, mert

• az egyéni szükségletek szerinti személyközpontú oktatást és nevelést

• holisztikus megközelítéssel;

• a személyre szabott tanulási utak biztosításával;

• az önismereti készségek folyamatos fejlesztésével;

• közösségi és társas kapcsolatok segítségével;

• az iskola és a családok együttműködésén alapuló neveléssel valósítja meg.

Iskolánk inklúzív, befogadó iskola, mert kiemelt feladatinknak tekintjük, hogy valamennyi hozzánk járó gyermek számára biztosítsa

• a kiemelt, állandó támogató figyelmet;

• a tanulás, a megtapasztalás, a felfedezés, az alkotás örömét;

• a hétköznapok és a különböző megmérettetések sikereit;

• a társas és közösségi élmények erejét.

Iskolánkat mindenkinek ajánljuk,

• aki harmonikus, boldog, kiegyensúlyozottan fejlődő gyermeket szeretne nevelni;

• aki hisz a gyermeki személyiség egyediségében és megismételhetetlenségében;

• aki fontosnak tartja, hogy gyermeke képességeinek és tehetségének kibontakoztatása élményszerűen valósuljon meg;

• vagy gyermekének fejlődésmenete a beszédfejlődés, a kommunikációs készségek vagy a részképességek területén kissé eltér az átlagostól.

Contact Us